Cennik eBeauty Planner

Odkryj zaawansowany system zarządzania salonem - eBeauty Planner

Rozpocznij swoją podróż z eBeauty Planner, korzystając z naszego 14-dniowego, bezpłatnego okresu próbnego. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich oraz całej branży beauty, zapewniające efektywną organizację pracy i komunikację z klientami.

Wypróbuj teraz

Wybierz optymalny pakiet dla Twojego biznesu

Nasze elastyczne pakiety abonamentowe są dopasowane do potrzeb różnych rozmiarów salonów. Skorzystaj z atrakcyjnych rabatów, wybierając dłuższy okres subskrypcji.

Więcej miesięcy = Większa oszczędność!

  • Pakiet Solo: Idealny dla indywidualnych specjalistów.
  • Pakiet Small: Doskonały dla małych zespołów, do 5 pracowników.
  • Pakiet Pro: Stworzony dla rozwijających się salonów, do 10 pracowników
  • Pakiet Unlimited: Nieograniczone możliwości dla dużych salonów, bez limitu pracowników

Solo

39 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

59 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

79 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

109 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Solo

24.99 zł netto / miesiąc
1 pracownik
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Small

34.99 zł netto / miesiąc
do 5 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Pro

44.99 zł netto / miesiąc
do 10 pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Unlimited

54.99 zł netto / miesiąc
Bez limitu pracowników
50 SMS-ów na start
Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni

Odkryj pełen potencjał eBeauty Planner dzięki dodatkom

Sprzedaż

Z eBeauty Planner, Twoja droga do sukcesu w branży beauty staje się prosta i efektywna. Nasze narzędzia sprzedażowe, obejmujące rozbudowany system magazynowy i zarządzanie sprzedażą produktów, umożliwią Ci skuteczne podbicie rynku. Twórz i sprzedawaj atrakcyjne karty podarunkowe, prowadź profesjonalną dokumentację sprzedażową i wykorzystuj nasze rozwiązania do maksymalizacji Twoich wyników. Dołącz do eBeautyPlanner, gdzie każdy aspekt Twojego biznesu beauty jest naszym priorytetem. Rozwijaj swój salon z elegancją i profesjonalizmem!

19,00 zł
netto / 1 miesiąc

Spersonalizowana nazwa nadawcy SMS

Z eBeautyPlanner możesz uczynić każde przypomnienie SMS wysyłane do klientów jeszcze bardziej osobistym i zgodnym z tożsamością Twojej marki. Zamiast standardowej nazwy nadawcy, ustaw spersonalizowaną nazwę swojego salonu. To dodatek, który pozwala personalizować komunikację i wyróżniać Twój salon na rynku. Aktywuj tę funkcję w eBeauty Planner, by zapewnić, że Twoja marka będzie rozpoznawalna i zapamiętana przez klientów. Zacznij już teraz, by zbudować trwały wizerunek w branży beauty.

19,00 zł
netto / 1 miesiąc

Program lojalnościowy

Zaangażuj swoich klientów w lojalnościowy świat, gdzie każdy zakup i usługa beauty przekłada się na punkty. Pozwól klientom wymieniać te punkty na specjalnie stworzone przez Ciebie nagrody, budując trwałe relacje i lojalność. Z eBeauty Planner, masz pełną swobodę w kreowaniu unikalnych nagród i doświadczeń, które zachwycą Twoich klientów. Dołącz do nas i stwórz program, który sprawi, że Twoi klienci będą wracać po więcej niezapomnianych chwil.

19,00 zł
netto / 1 miesiąc

Sales

With eBeauty Planner, your path to success in the beauty industry becomes simple and efficient. Our sales tools, including an extensive inventory system and product sales management, will enable you to effectively conquer the market. Create and sell attractive gift cards, maintain professional sales documentation, and utilize our solutions to maximize your results. Join eBeautyPlanner, where every aspect of your beauty business is our priority. Grow your salon with elegance and professionalism!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Personalized SMS Sender Name

With eBeautyPlanner, you can make every SMS reminder sent to clients even more personal and aligned with your brand identity. Instead of a standard sender name, set a personalized name for your salon. This add-on allows you to personalize communication and make your salon stand out in the market. Activate this feature in eBeauty Planner to ensure your brand is recognizable and memorable to clients. Start now to build a lasting image in the beauty industry.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Loyalty Program

Engage your clients in a loyalty world where every purchase and beauty service translates into points. Let clients exchange these points for specially created rewards by you, building lasting relationships and loyalty. With eBeauty Planner, you have full freedom in creating unique rewards and experiences that will delight your clients. Join us and create a program that will make your clients return for more unforgettable moments.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Vendas

Com o eBeauty Planner, o seu caminho para o sucesso na indústria da beleza torna-se simples e eficiente. Nossas ferramentas de vendas, incluindo um sistema de inventário extenso e gerenciamento de vendas de produtos, permitirão que você conquiste o mercado de forma eficaz. Crie e venda cartões-presente atraentes, mantenha uma documentação de vendas profissional e utilize nossas soluções para maximizar seus resultados. Junte-se ao eBeautyPlanner, onde cada aspecto do seu negócio de beleza é nossa prioridade. Desenvolva seu salão com elegância e profissionalismo!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Nome Personalizado do Remetente de SMS

Com o eBeautyPlanner, você pode tornar cada lembrete de SMS enviado aos clientes ainda mais pessoal e alinhado com a identidade da sua marca. Em vez de um nome de remetente padrão, defina um nome personalizado para o seu salão. Este complemento permite personalizar a comunicação e fazer seu salão se destacar no mercado. Ative este recurso no eBeauty Planner para garantir que sua marca seja reconhecível e memorável para os clientes. Comece agora para construir uma imagem duradoura na indústria da beleza.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Programa de Fidelidade

Envolva seus clientes em um mundo de fidelidade onde cada compra e serviço de beleza se traduz em pontos. Deixe os clientes trocarem esses pontos por recompensas especialmente criadas por você, construindo relacionamentos duradouros e lealdade. Com o eBeauty Planner, você tem total liberdade para criar recompensas e experiências únicas que encantarão seus clientes. Junte-se a nós e crie um programa que fará com que seus clientes voltem para mais momentos inesquecíveis.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Ventas

Con eBeauty Planner, tu camino hacia el éxito en la industria de la belleza se vuelve sencillo y eficiente. Nuestras herramientas de ventas, que incluyen un extenso sistema de inventario y gestión de ventas de productos, te permitirán conquistar el mercado de manera efectiva. Crea y vende atractivas tarjetas de regalo, lleva una documentación de ventas profesional y utiliza nuestras soluciones para maximizar tus resultados. Únete a eBeautyPlanner, donde cada aspecto de tu negocio de belleza es nuestra prioridad. ¡Desarrolla tu salón con elegancia y profesionalismo!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Nombre del remitente de SMS personalizado

Con eBeautyPlanner, puedes hacer que cada recordatorio de SMS enviado a los clientes sea aún más personal y acorde con la identidad de tu marca. En lugar del nombre de remitente estándar, configura un nombre personalizado para tu salón. Este complemento te permite personalizar la comunicación y hacer que tu salón se destaque en el mercado. Activa esta función en eBeauty Planner para asegurar que tu marca sea reconocible y memorable para los clientes. Comienza ahora para construir una imagen duradera en la industria de la belleza.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Programa de fidelización

Involucra a tus clientes en un mundo de fidelización donde cada compra y servicio de belleza se traduce en puntos. Permite que los clientes canjeen estos puntos por recompensas especialmente creadas por ti, construyendo relaciones duraderas y lealtad. Con eBeauty Planner, tienes total libertad para crear recompensas y experiencias únicas que encantarán a tus clientes. Únete a nosotros y crea un programa que hará que tus clientes regresen por más momentos inolvidables.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Vente

Avec eBeauty Planner, votre chemin vers le succès dans l'industrie de la beauté devient simple et efficace. Nos outils de vente, y compris un système d'inventaire étendu et la gestion des ventes de produits, vous permettront de conquérir efficacement le marché. Créez et vendez des cartes-cadeaux attrayantes, maintenez une documentation de vente professionnelle et utilisez nos solutions pour maximiser vos résultats. Rejoignez eBeautyPlanner, où chaque aspect de votre entreprise de beauté est notre priorité. Développez votre salon avec élégance et professionnalisme!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Nom d'expéditeur SMS personnalisé

Avec eBeautyPlanner, vous pouvez rendre chaque rappel SMS envoyé aux clients encore plus personnel et en accord avec l'identité de votre marque. Au lieu d'un nom d'expéditeur standard, définissez un nom personnalisé pour votre salon. Ce module complémentaire vous permet de personnaliser la communication et de faire ressortir votre salon sur le marché. Activez cette fonctionnalité dans eBeauty Planner pour garantir que votre marque soit reconnaissable et mémorable pour les clients. Commencez dès maintenant à construire une image durable dans l'industrie de la beauté.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Programme de fidélité

Engagez vos clients dans un monde de fidélité où chaque achat et service de beauté se traduit par des points. Laissez les clients échanger ces points contre des récompenses spécialement créées par vous, en construisant des relations durables et la fidélité. Avec eBeauty Planner, vous avez toute la liberté de créer des récompenses et des expériences uniques qui raviront vos clients. Rejoignez-nous et créez un programme qui fera revenir vos clients pour plus de moments inoubliables.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Vendite

Con eBeauty Planner, il tuo percorso verso il successo nell'industria della bellezza diventa semplice ed efficiente. I nostri strumenti di vendita, che comprendono un ampio sistema di inventario e la gestione delle vendite dei prodotti, ti permetteranno di conquistare efficacemente il mercato. Crea e vendi attraenti carte regalo, mantieni una documentazione di vendita professionale e utilizza le nostre soluzioni per massimizzare i tuoi risultati. Unisciti a eBeautyPlanner, dove ogni aspetto del tuo business di bellezza è la nostra priorità. Cresci il tuo salone con eleganza e professionalità!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Nome del Mittente SMS Personalizzato

Con eBeautyPlanner, puoi rendere ogni promemoria SMS inviato ai clienti ancora più personale e in linea con l'identità del tuo marchio. Invece del nome del mittente standard, imposta un nome personalizzato per il tuo salone. Questo componente aggiuntivo ti consente di personalizzare la comunicazione e di far distinguere il tuo salone nel mercato. Attiva questa funzione in eBeauty Planner per garantire che il tuo marchio sia riconoscibile e memorabile per i clienti. Inizia subito per costruire un'immagine duratura nell'industria della bellezza.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Programma di Fidelizzazione

Coinvolgi i tuoi clienti in un mondo di fedeltà dove ogni acquisto e servizio di bellezza si traduce in punti. Lascia che i clienti scambino questi punti per premi specialmente creati da te, costruendo relazioni durature e fedeltà. Con eBeauty Planner, hai piena libertà nella creazione di premi ed esperienze uniche che delizieranno i tuoi clienti. Unisciti a noi e crea un programma che farà tornare i tuoi clienti per momenti indimenticabili.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Verkauf

Mit dem eBeauty Planner wird Ihr Weg zum Erfolg in der Beauty-Branche einfach und effizient. Unsere Verkaufstools, einschließlich eines umfassenden Lagersystems und der Verwaltung des Produktverkaufs, ermöglichen es Ihnen, den Markt effektiv zu erobern. Erstellen und verkaufen Sie attraktive Geschenkkarten, führen Sie professionelle Verkaufsdokumentationen und nutzen Sie unsere Lösungen, um Ihre Ergebnisse zu maximieren. Treten Sie eBeautyPlanner bei, wo jeder Aspekt Ihres Beauty-Geschäfts unsere Priorität ist. Wachsen Sie Ihr Salon mit Eleganz und Professionalität!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Personalisierter SMS-Absendername

Mit eBeautyPlanner können Sie jede SMS-Erinnerung, die an Kunden gesendet wird, noch persönlicher und an die Identität Ihrer Marke angepasst gestalten. Anstelle eines Standard-Absendernamens, setzen Sie einen personalisierten Namen für Ihr Salon. Dieses Add-on ermöglicht es Ihnen, die Kommunikation zu personalisieren und Ihr Salon auf dem Markt hervorzuheben. Aktivieren Sie diese Funktion im eBeauty Planner, um sicherzustellen, dass Ihre Marke erkennbar und unvergesslich für Kunden bleibt. Beginnen Sie jetzt, um ein dauerhaftes Image in der Beauty-Branche aufzubauen.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Treueprogramm

Binden Sie Ihre Kunden in eine Treuewelt ein, in der jeder Kauf und jede Schönheitsdienstleistung in Punkte umgewandelt wird. Lassen Sie die Kunden diese Punkte gegen speziell von Ihnen erstellte Belohnungen eintauschen und bauen Sie dauerhafte Beziehungen und Loyalität auf. Mit eBeauty Planner haben Sie volle Freiheit bei der Erstellung einzigartiger Belohnungen und Erfahrungen, die Ihre Kunden begeistern werden. Treten Sie uns bei und erstellen Sie ein Programm, das Ihre Kunden dazu bringt, für mehr unvergessliche Momente zurückzukehren.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Sales

With eBeauty Planner, your path to success in the beauty industry becomes simple and efficient. Our sales tools, including an extensive inventory system and product sales management, will enable you to effectively conquer the market. Create and sell attractive gift cards, maintain professional sales documentation, and utilize our solutions to maximize your results. Join eBeautyPlanner, where every aspect of your beauty business is our priority. Grow your salon with elegance and professionalism!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Personalized SMS Sender Name

With eBeautyPlanner, you can make every SMS reminder sent to clients even more personal and aligned with your brand identity. Instead of a standard sender name, set a personalized name for your salon. This add-on allows you to personalize communication and make your salon stand out in the market. Activate this feature in eBeauty Planner to ensure your brand is recognizable and memorable to clients. Start now to build a lasting image in the beauty industry.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Loyalty Program

Engage your clients in a loyalty world where every purchase and beauty service translates into points. Let clients exchange these points for specially created rewards by you, building lasting relationships and loyalty. With eBeauty Planner, you have full freedom in creating unique rewards and experiences that will delight your clients. Join us and create a program that will make your clients return for more unforgettable moments.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Sales

With eBeauty Planner, your path to success in the beauty industry becomes simple and efficient. Our sales tools, including an extensive inventory system and product sales management, will enable you to effectively conquer the market. Create and sell attractive gift cards, maintain professional sales documentation, and utilize our solutions to maximize your results. Join eBeautyPlanner, where every aspect of your beauty business is our priority. Grow your salon with elegance and professionalism!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Personalized SMS Sender Name

With eBeautyPlanner, you can make every SMS reminder sent to clients even more personal and aligned with your brand identity. Instead of a standard sender name, set a personalized name for your salon. This add-on allows you to personalize communication and make your salon stand out in the market. Activate this feature in eBeauty Planner to ensure your brand is recognizable and memorable to clients. Start now to build a lasting image in the beauty industry.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Loyalty Program

Engage your clients in a loyalty world where every purchase and beauty service translates into points. Let clients exchange these points for specially created rewards by you, building lasting relationships and loyalty. With eBeauty Planner, you have full freedom in creating unique rewards and experiences that will delight your clients. Join us and create a program that will make your clients return for more unforgettable moments.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Sales

With eBeauty Planner, your path to success in the beauty industry becomes simple and efficient. Our sales tools, including an extensive inventory system and product sales management, will enable you to effectively conquer the market. Create and sell attractive gift cards, maintain professional sales documentation, and utilize our solutions to maximize your results. Join eBeautyPlanner, where every aspect of your beauty business is our priority. Grow your salon with elegance and professionalism!

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Personalized SMS Sender Name

With eBeautyPlanner, you can make every SMS reminder sent to clients even more personal and aligned with your brand identity. Instead of a standard sender name, set a personalized name for your salon. This add-on allows you to personalize communication and make your salon stand out in the market. Activate this feature in eBeauty Planner to ensure your brand is recognizable and memorable to clients. Start now to build a lasting image in the beauty industry.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

Loyalty Program

Engage your clients in a loyalty world where every purchase and beauty service translates into points. Let clients exchange these points for specially created rewards by you, building lasting relationships and loyalty. With eBeauty Planner, you have full freedom in creating unique rewards and experiences that will delight your clients. Join us and create a program that will make your clients return for more unforgettable moments.

5,00 zł
netto / 1 miesiąc

SMS-y dla Twojego salonu

Zaoszczędź czas i zwiększ satysfakcję klientów dzięki automatycznym powiadomieniom SMS. Wybierz pakiet SMS dopasowany do potrzeb Twojego salonu, z różnymi opcjami ilościowymi i atrakcyjnymi cenami.

Pakiet 10 SMS

1,00 zł netto

Pakiet 50 SMS

5,00 zł netto

Pakiet 100 SMS

10,00 zł netto

Pakiet 250 SMS

25,00 zł netto

Pakiet 500 SMS

50,00 zł netto

Pakiet 1000 SMS

100,00 zł netto

Pakiet 2500 SMS

250,00 zł netto

Pakiet 5000 SMS

500,00 zł netto

10 SMS Package

1,00 zł netto

50 SMS Package

5,00 zł netto

100 SMS Package

10,00 zł netto

250 SMS Package

25,00 zł netto

500 SMS Package

50,00 zł netto

1000 SMS Package

100,00 zł netto

2500 SMS Package

250,00 zł netto

5000 SMS Package

500,00 zł netto

Pacote de 10 SMS

1,00 zł netto

Pacote de 50 SMS

5,00 zł netto

Pacote de 100 SMS

10,00 zł netto

Pacote de 250 SMS

25,00 zł netto

Pacote de 500 SMS

50,00 zł netto

Pacote de 1000 SMS

100,00 zł netto

Pacote de 2500 SMS

250,00 zł netto

Pacote de 5000 SMS

500,00 zł netto

Paquete de 10 SMS

1,00 zł netto

Paquete de 50 SMS

5,00 zł netto

Paquete de 100 SMS

10,00 zł netto

Paquete de 250 SMS

25,00 zł netto

Paquete de 500 SMS

50,00 zł netto

Paquete de 1000 SMS

100,00 zł netto

Paquete de 2500 SMS

250,00 zł netto

Paquete de 5000 SMS

500,00 zł netto

Forfait 10 SMS

1,00 zł netto

Forfait 50 SMS

5,00 zł netto

Forfait 100 SMS

10,00 zł netto

Forfait 250 SMS

25,00 zł netto

Forfait 500 SMS

50,00 zł netto

Forfait 1000 SMS

100,00 zł netto

Forfait 2500 SMS

250,00 zł netto

Forfait 5000 SMS

500,00 zł netto

Pacchetto 10 SMS

1,00 zł netto

Pacchetto 50 SMS

5,00 zł netto

Pacchetto 100 SMS

10,00 zł netto

Pacchetto 250 SMS

25,00 zł netto

Pacchetto 500 SMS

50,00 zł netto

Pacchetto 1000 SMS

100,00 zł netto

Pacchetto 2500 SMS

250,00 zł netto

Pacchetto 5000 SMS

500,00 zł netto

Paket 10 SMS

1,00 zł netto

Paket 50 SMS

5,00 zł netto

Paket 100 SMS

10,00 zł netto

Paket 250 SMS

25,00 zł netto

Paket 500 SMS

50,00 zł netto

Paket 1000 SMS

100,00 zł netto

Paket 2500 SMS

250,00 zł netto

Paket 5000 SMS

500,00 zł netto

10 SMS Package

1,00 zł netto

50 SMS Package

5,00 zł netto

100 SMS Package

10,00 zł netto

250 SMS Package

25,00 zł netto

500 SMS Package

50,00 zł netto

1000 SMS Package

100,00 zł netto

2500 SMS Package

250,00 zł netto

5000 SMS Package

500,00 zł netto

10 SMS Package

1,00 zł netto

50 SMS Package

5,00 zł netto

100 SMS Package

10,00 zł netto

250 SMS Package

25,00 zł netto

500 SMS Package

50,00 zł netto

1000 SMS Package

100,00 zł netto

2500 SMS Package

250,00 zł netto

5000 SMS Package

500,00 zł netto

10 SMS Package

1,00 zł netto

50 SMS Package

5,00 zł netto

100 SMS Package

10,00 zł netto

250 SMS Package

25,00 zł netto

500 SMS Package

50,00 zł netto

1000 SMS Package

100,00 zł netto

2500 SMS Package

250,00 zł netto

5000 SMS Package

500,00 zł netto

Poznaj wszystkie funkcje eBeauty Planner

Zdobądź pełną kontrolę nad Twoim salonem

eBeauty Planner to więcej niż tylko system zarządzania terminami. Nasze zaawansowane funkcje zapewniają kompleksową obsługę Twojego biznesu. Od zarządzania klientami i pracownikami, przez marketing, aż po analizy i raporty - wszystko w jednym miejscu.

Odkryj potencjał Twojego salonu

  • Zarządzanie klientami: Utrzymuj doskonałe relacje z klientami dzięki naszym narzędziom CRM.
  • Zarządzanie pracownikami: Zoptymalizuj pracę Twojego zespołu.
  • Marketing i komunikacja: Zwiększ swoją widoczność i efektywność komunikacji.
  • Analizy i raporty: Monitoruj swoje wyniki i rozwijaj biznes na podstawie danych.

Przekonaj się, jak eBeauty Planner może zmienić Twoje podejście do zarządzania salonem. Kliknij poniżej, aby poznać wszystkie funkcje, które oferujemy.

SMS-y na start: Ważne informacje

W ramach każdego pakietu eBeauty Planner, otrzymujesz jednorazową, nieodnawialną ilość darmowych SMS-ów po zarejestrowaniu się w systemie. Te darmowe SMS-y stanowią doskonały start do komunikacji z klientami. Gdy ich ilość się wyczerpie, aby kontynuować wysyłanie powiadomień, konieczne będzie wykupienie dodatkowego pakietu SMS. Możesz dostosować ilość SMS-ów do bieżących potrzeb Twojego salonu, wybierając pakiet, który najlepiej odpowiada Twojej działalności.